Auto Moto Technika organizuje szkolenia w zakresie odzysku fluorowanych gazów cieplarnianych z systemów klimatyzacji niektórych pojazdach silnikowych.

 

(dotyczy pojazdów do 3,5T, nie dotyczy samochodów ciężarowych i autobusów ).

 

Program szkolenia F-gaz obejmuje i zakończony jest certyfikatem (zieloną kartą) :

 

 1. Normatywy prawne dotyczące obsługiwania systemów klimatyzacji w niektórych pojazdach silnikowych.

  •  definicje i terminy

  •  Dyrektywa 2006/40/WE Parlamentu Europejskiego I Rady Unii Europejskiej z dnia 17 maja 2006 r.

  •  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 517/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 842/2006

  •  Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych, poz. 881

  •  Karta ewidencji fluorowanych gazów cieplarnianych

  •  Sprawozdania roczne dotyczące substancji zubożających warstwę ozonową lub fluorowanych gazów cieplarnianych

 2. Działanie systemów klimatyzacyjnych wykorzystywanych w pojazdach silnikowych

 3. Wykorzystanie i właściwości fluorowanych gazów cieplarnianych i substancji kontrolowanych stosowanych jako czynniki chłodnicze w systemach klimatyzacyjnych w pojazdach silnikowych

  •  właściwości czynników chłodniczych

  •  potencjał tworzenia efektu cieplarnianego (GWP, z ang. global warming potential)

  •  wpływ emisji fluorowanych gazów cieplarnianych i substancji kontrolowanych na środowisko

  •  współczynnik ocieplenia globalnego w kontekście zmian klimatu

 4. Procedura odzysku fluorowanych gazów cieplarnianych i substancji kontrolowanych

 5. Sposoby kontroli szczelności systemów klimatyzacyjnych w pojazdach silnikowych

  •  Metody organoleptyczne

  •  Metoda lokalizacji przecieków barwnika wprowadzonego do instalacji

  •  Posługiwanie się elektronicznym detektorem przecieków

  •  Metoda podciśnieniowa kontroli szczelności

  •  Metoda ciśnieniowa kontroli szczelności

 6. Postępowanie z butlą zawierającą czynnik chłodniczy

  •  przepisy dotyczące przechowywania butli z czynnikiem chłodniczym

  •  obowiązkowe oznaczenia na butli z czynnikiem chłodniczym

  •  podłączenie butli z czynnikiem chłodniczym do urządzenia obsługowego w celu jego napełnienia

 7. Podłączanie i odłączanie zestawu do odzysku czynnika chłodniczego do króćców serwisowych

 8. Obsługa zestawu do odzysku czynnika chłodniczego

 •  zasady bezpieczeństwa

 •  budowa agregatu obsługowego

 •  organa sterowania i odczytu

 •  przygotowanie instalacji klimatyzacyjnej do odzysku

 •  wykonanie czynności odzysku czynnika chłodniczego z układu klimatyzacji

 •  napełnienie układu klimatyzacji

 •  kontrola ciśnień

Koszt szkolenia 305 zł netto + VAT od osoby 

 Kolejny termin: drugi tydzień maja

lokalizacja szkolenia: Piekary Śląskie

 

Zainteresowanych proszę o pisemne zgłoszenia na maila:

biuro@automototechnika.com

  

W razie pytań:

tel: 504 171 830